Bloeiend Willemsfonds te Koekelare

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Op 13/07/1935 werd het Willemsfonds opgericht in Koekelare. In tegenwoordigheid van prof. dr. Hegmans uit Gent, toen algemeen secretaris van het Willemsfonds, werd op 01/12/1935 het plaatselijk bestuur officieel samengesteld. Voorzitter: Remi Descamps, secretaris: Remi Devisscher, schatbewaarder: Remi Willems, bibliothecaris: PG Holvoet, bestuurslid: Filemon Van Royen.

Vanaf het eerste jaar richtte men voordrachten in, zowel door beroemde sprekers als door eigen leden. Nog in het eerste jaar werd gestart met een boekerij en op 26/11/1935 werd de eerste bibliotheek geopend in "'t Blauwhuis" met 350 boeken die geschonken werden door zusterafdelingen en sympathisanten. Het boekenaantal en het aantal lezers groeide zodat in 1949 de bibliotheek verhuisde naar de ruimere lokalen van "De Toekomst" en werd later zelfs overgebracht naar de bewaarschool in de Veldstraat.

Vanaf 1936 werden ook jaarlijks groepsreizen ingericht en werd deelgenomen aan de gemeenschappelijke uitstappen van het Provinciaal Verbond van het Willemsfonds.

In 1945 werd de "Jeugdkring" opgericht met als doel, enerzijds jonge krachten vormen en anderzijds de jeugd gelegenheid bieden de vrije tijd op een aangename en leerzame wijze door te brengen. Ook ontspanningsavonden en uitstappen te voet, met de fiets of autocar werden georganiseerd.

Gedurende de mobilisatie stuurde men boeken naar de soldaten, krijgsgevangenen en naar militaire hospitalen.

Op 26/06/1955 werd het 20-jarig bestaan van de afdeling en het 10-jarig bestaan van de Jeugdkring gevierd met een academische zitting met vele vooraanstaanden. Er werd hulde gebracht aan een vergeten figuur uit Koekelare: Pieter Lansens, historicus en kostschoolhouder en er werd bij deze jubileumviering op zijn graf een gedenkplaat onthuld.

In 1960 stond de viering van het 25-jarig bestaan op het programma en in juli 1965 zal het 30-jarig bestaan ook niet onopgemerkt voorbijgaan.

In het 30-jarig bestaan van het Willemsfonds zijn er heel wat mensen die zich ingezet hebben, maar de grote bezieler is ongetwijfeld Remi Devisscher. Hij kan niet alleen als de stichter beschouwd worden maar bleef al die tijd de spil van alle werking. Hij was ook bibliothecaris en secretaris maar werd in 1962 aangesteld als voorzitter en het Willemsfonds ging een nieuwe bloeiperiode tegemoet. Hij is sinds 1960 ook aangesteld als hoofdonderwijzer van de Rijksmiddelbare school te Koekelare.

Collectie:
Krantnaam

Het Laatste Nieuws

Dag
9
Maand
1
Jaar
1965
Onderwerp

Bloeiend Willemsfonds

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie
Personen

Devisscher Remi, prof. dr. Hegmans, Descamps Remi, Willems Remi, Holvoet PG, Van Royen Filemon, Maerten Carmen, Schapens Jan, Jonckheere Karel, Van Glabbeke Adolf, Stijna Marcel, Sleeks Ary, Haest Gustaaf, Lansens Pieter, Willems Jan Frans

Locatie
-