Gemeenteraadszitting 02/1994

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Er was veel publieke belangstelling voor deze gemeenteraadszitting: een tiental toeschouwers, de pers en een grote afvaardiging leerlingen van de rijksschool en dit in het kader van de lessen "wettenleer"

Mevr. Hilda Jonckheere legde de eed af als bediende van 'de burgerlijke stand en bevolking'

Agendapunten, o.a.:

  • Er werd een gunstig advies verleend aan een rekening en de 3 begrotingen van de verschillende kerkfabrieken
  • Er was discussie over het feit dat het leegstaand 'schoolhuis' kosteloos werd afgestaan aan de plaatselijke chiro-jongens, zonder voorafgaande inspraak van de raad
  • Het schepencollege krijgt de machtiging om een ontwerper aan te duiden voor diverse werken
  • Het oprichten van een sporthal wordt gepland op het speelpleintje gelegen achter de nieuwe pastorie. Raadslid Van der Cruyssen zag het groots en sprak van een 10-jarenplan met een sporthal, een speelplein, een recreatieoord, een sportveld tot zelfs een instructiezwembad, maar uiteindelijk stelde hij zich tevreden met een sporthal
  • De normalisatiewerken voor een bedrag van 15 miljoen BEF werden gedeeltelijk goedgekeurd
  • Er worden heel wat verbeteringswerken voorzien aan voetpaden, rioleringswerken .....
  • Er werden belastingen en begrotingen goedgekeurd
  • .....
Collectie:
Krantnaam

De Oude Thouroutenaar

Dag
9
Maand
2
Jaar
1968
Onderwerp

Gemeenteraadszitting 02/1968

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen

Lootens Etienne, Jonckheere Hilda, Jonckheere Louis, Holvoet P.G., Van der Cruyssen Gaby, Robbelein Désiré,

Locatie
-