Gemeenteraadszitting 04/1994

Volledige weergave

Tags: Politiek

Gegevens van deze media

De gemeentebegroting vormde het knelpunt van de jongste gemeenteraadszitting.

Na de voorstelling ervan maakte CVP-woordvoerder Defoort er meteen brandhout van, enerzijds door het laattijdig indienen en anderzijds een tekort van 2 miljoen BEF in de koptabel. Ook wees hij erop dat de begroting 1994 niet sluit met een saldo van 1,5 miljoen BEF, maar met een tekort van ongeveer 2 miljoen BEF.

Over heel wat punten had de CVP vragen en er werd aangedrongen op een serieuze analyse wat betreft de elektriciteitsregie, kosten viering Culturele Raad, aanleg voetbalveld.

Bij de eindstemming over de begroting onthield de CVP zich, alsook bij de stemming over de diverse belastingsposten.

Collectie:
Krantnaam

Onbekend

Dag
20
Maand
4
Jaar
1994
Onderwerp

Gemeenteraadszitting 04/1994

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen

Defoort Pol, Van der Cruyssen Gaby

Locatie
-