"Aan den Heer uytgeever van Den Standaerd" - Vlasnijverheid

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Op 26 maart 1843 werd een schrijven gericht aan 'Den Standaerd' met een oproep om de armoede van spinsters en wevers (vlasnijverheid) te verzachten. Door de provincie en het gouvernement zijn gelden aangeboden ter ondersteuning van de vlasnijverheid op voorwaarde dat de gemeente ook een inspanning doet. Wekelijks zijn er steeds mÊÊr dan honderd huisgezinnen die zo werk hebben. Bij gebrek aan fondsen wordt er nu en dan een stuk 'lynwaet' geweven. Een breed stuk 'lynwaet' van 104 ellen werd geweven door Pieter Van Hecke, werd bij loting aangeboden en is gewonnen door een dienstmeid Agnes Kerkhof die het zal uitdelen aan de noodlijdende huisgezinnen. Een tweede inschrijving zal aangelegd worden bij de directeur van het 'Werkhuys' Pieter Veryser daar het noodzakelijk is om dit 'werkhuys' in stand te houden. Er wordt ook vertrouwd op het gouvernement en de provincie dat ze niet zullen nalaten de pogingen door nieuwe onderstandsgelden aan te moedigen.

Collectie:
Krantnaam

Standaerd van Vlaenderen

Dag
30
Maand
3
Jaar
1843
Onderwerp

Vlasnijverheid, spinnen en weven

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeente, gouvernement, provincie

Personen

Van Hecke Pieter, Veryser Pieter

Locatie
-