Nieuwsberichten uit Koekelare (18/12/1970)

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Nieuwsberichten uit Koekelare (18/12/1970)

  • Op 19/12 gaat er in feestzaal 'Terbassenwei' een kerstbal door, ingericht door de Vlaamse Vriendenkring van het Houtland
  • Personen die in de loop van het jaar 1970 vlas hebben gezaaid en geoogst kunnen een vlaspremie aanvragen bij het gemeentebestuur
  • In de grote prijskamp bij 'De Ceres' in Torhout behaalden Alfons Decraemer en Remi Verslype, beiden uit Koekelare, een kampioenentitel
  • Door de BGJG, in samenwerking met het Davidsfonds en Jong Davidsfonds, wordt de film 'Elvira Madigan' vertoond, een film met uitzonderlijke beeldschoonheid. De forumleider is Jozef Heus
  • Op 20/12 wordt in 'Ons Huis' door de K.L.J. het blijspel 'Wel te rusten Excellentie' gebracht van Paul Mariën onder regie van M. Vanhegen
  • De werking van de Culturele Raad in de maand december is veelzijdig. De toelagen 1970 worden besproken, nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur worden verkozen, bepaalde verenigingen vragen toetreding tot de Culturele Raad, culturele verenigingen van Bovekerke en Zande worden gevraagd toe te treden tot de Culturele Raad, activiteiten worden gepland, zitpenningen voor de leden van het Dagelijks Bestuur worden gevraagd.....
  • .....
Collectie:
Krantnaam

De Oude Thouroutenaar

Dag
18
Maand
12
Jaar
1970
Onderwerp

Nieuwsberichten uit Koekelare

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie
Personen

mevr. Devreker H., Bilcke Georges, Declerck Maurits, Robbelein Désiré, mevr. Mortier Henri, Decraemer Alfons, Verslype Remi, Heus Jozef, Pollentier Georges, Defoort Paul, Willems Roger, Anseeuw Jules, Seys Raf, Mariën Paul, Vanhegen M., Beernaert Gaby, Bryon Gilbert, Pollentier Roger, Depoorter Gerard, Martens Eric, Vandecasteele Noël, Bryon André, Depreitere Jozef, Bonny André, Sys José

Locatie
-