Nieuwsberichten uit Koekelare (11/12/1970)

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Nieuwsberichten uit Koekelare (11/12/1970)

  • In het kader van de 'nationale actie voor welzijnszorg' maken de leden van de jongenschiro kerst- en nieuwjaarspaketten voor personen die verblijven in het 'Huis voor Daklozen' te Brugge. Giften als eetwaren in blik, snoep en lectuur kunnen gelegd worden in de kribbe in de kerk. Ook financiële steun is welkom
  • Op zondag 13/12 gaat het eerste crossbal door in de feestzaal 'Germinal' ten voordele van de Koekelaarse motorcrosser André Roels
  • Het Davidsfonds nodigt de beroemde folkloregroep 'Los Payas' met muziek, zang en dans uit Colombia uit in feestzaal Ons Huis op 28/12
  • Op 11/12 is er in de kloosterzaal een algemene vergadering voor de leden van de BGJG met op het programma een tombola, het jaarverslag 1970, een spreekbeurt door A. Durnez, inspecteur lager onderwijs, over het onderwerp 'Wat met de vrije woensdagnamiddag op school?'
  • Voor de leden van de BGJG werd een plaatselijke kinderoppasdienst ingericht
  • .....
Collectie:
Krantnaam

De Oude Thouroutenaar

Dag
11
Maand
12
Jaar
1970
Onderwerp

Nieuwsberichten uit Koekelare

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie
Personen

Roels André, mevr. Devreker H., Decru-Devriendt Aug., Devriendt Maurits, Durnez A., Dereeper Triphon

Locatie
-