Gemeenteraadszitting 12/1963

Volledige weergave

Gegevens van deze media

De gemeenteraadszitting ging door onder voorzitterschap van burgemeester Etienne Lootens. Désiré Robbelein was verontschuldigd wegens ziekte

  • Er werd gunstig advies verleend aan de begrotingen 1964 van de kerkfabrieken Sint Maarten en De Mokker, alsook grondvergunningen op beide begraafplaatsen
  • Aan Georges Vanroose werd machtiging gegeven tot de exploitatie van een taxi, terwijl zijn aanvraag om ziekenvervoer te doen tot een latere datum werd verdaagd
  • Het oud gemeentehuis gelegen op de markt zou openbaar verkocht worden, daar het thans onbewoond is en momenteel geen enkele functie heeft
  • De begrotingen van de brandweer, de C.O.O. en de gemeentebegroting 1964 werden goedgekeurd
  • Er is heel wat discussie, voornamelijk uit onwetendheid, omtrent het organiseren van middagmalen in het vrij onderwijs
  • De aanvraag van A. Devreker, middenstander uit de Sterrestraat, om carnaval te vieren met maskers aan wordt goedgekeurd
  • Er worden heel wat premies toegekend aan personen en gemeentelijke verenigingen over het dienstjaar 1963
  • De elektriciteitsregie wil de cabine van De Mokker ontlasten door een ontdubbelingscabine te plaatsen nabij de Mokkerkerk
  • Bepaalde gemeentelijke belastingen krijgen gunstig advies
  • .....
Collectie:
Krantnaam

Het Volk 15/12 - De Oude Thouroutenaar 20/12

Dag
15
Maand
12
Jaar
1963
Onderwerp

Gemeenteraadszitting 12/1963

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen

Lootens Etienne, Robbelein Désiré, Vanroose Georges, Lycke Georges, Holvoet PG, Devreker A., Devreker H., Tyvaert G.,

Locatie
-