Gemeenteraadszitting 01/1962

Volledige weergave

Gegevens van deze media

De gemeenteraadszitting ging door onder voorzitterschap van burgemeester Etienne Lootens.

Agendapunten uit de geheime zitting:

  • De beraadslaging omtrent het uurloon van de gemeentelijke werklieden werd ingetrokken daar een nieuw K.B. een aanpassing voorziet vanaf 01/01/1960
  • De veldwachter van Leke werd gemachtigd om als hulpveldwachter op te treden
  • Met ingang van 12/07/1961 wordt de oppensioenstelling van mevr. Allemeersch, gewezen schoolhoofd, goedgekeurd
  • Er wordt advies ingewonnen omtrent de weddetoekenning van de bediende van de burgerlijke stand wegens arbeidsongeschiktheid
  • De zitpenningen van de gemeenteraadsleden voor 1962 werden vastgesteld

Agendapunten uit de openbare zitting, o.a.:

  • Goedkeuring of gunstig advies voor o.a.: kasverslag van de gemeente, begraafplaatsvergunningen, rooilijnen voor bepaalde wegen, een aantal tegemoetkomingen: gemeentelijke bouwpremies, , tussenkomst in de bijdragen van de mutualiteit ten gunste van het gemeentelijk personeel.....
  • Bepaalde belastingen voor 1962 werden goedgekeurd, o.a. keurrechten op het slachtvlees, ophalen van huisvuil, afleveren administratieve stukken, gemeentelijke opcentiemen......
  • de gemeentelijke begroting 1962 werd met 8 stemmen voor bij 3 onthoudingen goedgekeurd
  • .....
Collectie:
Krantnaam

Het Volk

Dag
3
Maand
1
Jaar
1962
Onderwerp

Gemeenteraadszitting 01/1962

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen

Lootens Etienne, Allemeersch, Lycke Georges, Holvoet PG, Robbelein Désiré

Locatie
-