Waar blijft schepenzetel?

Volledige weergave

Tags: Politiek

Gegevens van deze media

Het is 12 jaar geleden dat er nog een schepen uit Bovekerke aan de gemeentepolitiek deelnam.

Nochtans zorgde indertijd schepen Vanhooren Lucien voor de aanleg van de Bovekerkestraat en schepen Jozef Verfaillie voor de vernieuwing van de Noordstraat en de Populierenweg.

In Bovekerke vraagt men zich af waarom zij met 1.000 inwoners geen schepenzetel worden toegewezen, daar Zande met 300 inwoners wel recht heeft op een schepen.

Collectie:
Krantnaam

De Weekbode

Dag
0
Maand
0
Jaar
1994
Onderwerp

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie
Personen

Vanhooren Lucien, Verfaillie Jozef, Dejonghe Gabriel, Claeys Dries

Locatie
-