"Suisse" van Koekelare vierde gouden bruiloft

Volledige weergave

Gegevens van deze media

Een Gouden Bruiloftsfeest is een feestelijke gebeurtenis, maar als dit dan de "Suisse" is van Koekelare is er nog meer belangstelling. Er wapperden veel vlaggen in de dorpskom toen de gevierde echtgenoten naar de kerk gingen voor een plechtige dankmis, opgeluisterd door het vrouwenkoor.

Na de Eucharistieviering werd Aloïs Hindryckx door E.H. Demeester, pastoor van de parochie, vereremerkt met het gulden kruis Sint-Donatiaan, een hoge kerkelijke onderscheiding toegekend door Mgr. De Smedt.

Het echtpaar kreeg heel wat bloemen bij het kerkportaal en ze waren uitgenodigd op het gemeentehuis, waar ze opgewacht werden door burgemeester Lootens en gemeenteraadsleden. De burgemeester nam het woord, Hij gaf ook een lezing van een schrijven van Koning Boudewijn waarna hij het glas hief op de gezondheid en het welzijn van de jubilarissen en werd het "Gulden Boek" getekend.

In gezellige familiekring werd dan deze heuglijke gebeurtenis verder gevierd, in aanwezigheid van de burgemeester, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Collectie:
Krantnaam

Het Volk

Dag
26
Maand
4
Jaar
1956
Onderwerp

Gouden bruiloft

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie
Personen

Hindryckx Aloïs, Baeckelandt Elisa, E.H. Demeester, Mgr. De Smedt, Lootens Etienne, Jonckheere Louis, Jongbloet August, Koning Boudewijn,

Locatie
-