Gemeenteraadszitting 11/1956

Volledige weergave

Gegevens van deze media

De gemeenteraad kwam bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Lootens. Raadslid Holvoet was afwezig.

Heel wat punten stonden op de agenda, o.a.:

 • Herziening begroting 1957 voor de kerkfabriek Sint-Martinus werd goedgekeurd
 • Begroting C.O.O. dienstjaar 1957 werd goedgekeurd
 • Het contract voor de aankoop van de oude tramstelplaats (gebouwen) werd zonder wijziging goedgekeurd
 • Er werden tal van premies goedgekeurd, o.a.: bouwpremie, tegemoetkoming bij overlijden van een oudstrijder .....
 • De raad stemde de opcentimes voor honden, rijwielen.... voor de begroting 1957 goed
 • Een rondschrijven van Minister Vermeylen op 01/08/1956 werd voorgelezen en daarin adviseert de Minister om de opcentimes te verhogen. Er kwam protest tegen deze willekeurige en onrechtvaardige maatregelen. De opcentimes werden verhoogd met 6 stemmen bij 4 onthoudingen
 • Begroting 1957 van het gemeentelijk brandweerkorps werd goedgekeurd
 • Gemeentelijke begroting 1957 werd eenparig goedgekeurd
 • Een lening van 500.000 BEF werd goedgekeurd voor elektriciteitsdiensten
 • De aankoop van een perceel grond van de C.O.O. van 80a, gelegen langs de Hovaerestraat, voor nijverheidsdoeleinden werd goedgekeurd, alsook de wijziging van de begroting daarvoor
 • Wegenwerken op de wijk Lavendรฉe werden goedgekeurd
 • Aanduiding op het urbanisatieplan sector "markt" van de grond die nodig is om een nieuwe pastorie te kunnen bouwen kreeg een algemene goedkeuring
Collectie:
Krantnaam

Het Volk

Dag
0
Maand
11
Jaar
1956
Onderwerp

Gemeenteraadszitting

Gemeente

Koekelare

Plaats

Koekelare

Organisatie

Gemeentebestuur

Personen

Lootens Etienne, Holvoet PG, Deketelaere Maria, Zusters van de H. Vincentius, Vermeylen, Descamps Roger, Jongbloet August, E.H. Baeckelandt

Locatie
-