Voorwaarden

Dit project is een initiatief om historische informatie te bewaren en te ontsluiten. Dit online-platform is hiervoor een handig instrument om dergelijke informatie te delen met een ruim publiek.

Door een account aan te maken op dit platform gaat u akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden bewaard in het systeem. Er wordt steeds getracht om dergelijke informatie veilig op te slaan en aldus gebruikers te beschermen. Accountgegevens kunnen discreet worden gebruikt door de beheerders van het platform om de goede werking van het medium mogelijk te maken. Bij het uploaden van gegevens naar dit platform geeft u aldus de toestemming de gegevens te gebruiken.

We proberen zo goed mogelijk de rechten van alle gebruikers te respecteren. Mocht u toch van oordeel zijn dat om een of andere reden uw rechten geschonden zijn bij bepaalde media, neem dan met ons contact op. Dit project heeft alvast niet de bedoeling om mensen in welke vorm dan ook te benadelen.